Ege Üniversitesinde stratejik yönetime geçiş süreci, 2001 yılında, EFQM Mükemmellik Modeline göre hazırlanan ‘Ege Üniversitesinde Değişim ve Sürdürülebilir Gelişim Projesi’ ya da kısa adıyla Üniversitem Programı ile başlamıştır. 

Üniversitem Programı kapsamında 37 çalışma grubu kurulmuş, 4 öncelikli proje oluşturulmuş ve Toplam Kalite Yaklaşımı’nı yaymaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
           
Gelişim Projesi, üç yıl boyunca Üniversitem Programı olarak yürütülmüş, 2004 yılından itibaren ise ülkemizdeki Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları paralelinde yeniden yapılandırılarak ‘Strateji ve Planlama Koordinatörlüğü’ (SPK) tarafından Stratejik Planlama Çalışmaları adı altında sürdürülmüştür.

 
 
Halkın Üniversitesi 2007

Ege Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu